Vragen? Neem contact op met het Forum E-factureren:

Colofon

Het Nationaal Multibelanghebbenden Forum e-Factureren (NMBF) is opgericht om de adoptie van elektronisch factureren in Nederland te stimuleren en te faciliteren. Het NMBF is een publiek/private samenwerking. Het forum en de website gefaciliteerd door ECP|Platform voor de Informatiesamenleving.

Contactgegevens

ECP
Jelle Attema
Telefoon: 070 – 41 90 309
Email: jelle.attema@ecp.nl

Overgoo 13
Postbus 262
2260 AG Leidschendam

Disclaimer