Disclaimer voor e-factureren.info

Stichting ECP|Platform voor de informatiesamenleving (Kamer van Koophandel: KvK: 27169301), hierna te noemen ECP, verleent u hierbij toegang tot e-factureren.info en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

ECP behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op e-factureren.info is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

Beperkte aansprakelijkheid

ECP spant zich in om de inhoud van e-factureren.info zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op e-factureren.info aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van ECP.

Voor op e-factureren.info opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan ECP nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

 Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij ECP.

De inhoud van e-factureren.info is beschikbaar onder de Creative-Commonslicentie Naamsvermelding 3.0 Nederlands, tenzij anders aangegeven bij specifieke materialen.

Het is niet toegestaan webpagina’s of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video’s of interactieve applicaties) van e-factureren.info op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.

 Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Deze disclaimer is overigens via de ICTRecht-disclaimergenerator (http://ictrecht.nl/disclaimergenerator/) gegenereerd

Disclaimer