e-Factureren voor overheden

Ieder jaar versturen bedrijven zo’n 15 miljoen facturen per post naar de overheid. Deze facturen worden deels nog met de hand verwerkt en dat is foutgevoelig en niet erg efficiënt. Daarom stimuleert de overheid bedrijven elektronische facturen te verzenden naar de overheid. Vanaf 1 januari 2011 mogen bedrijven al hun facturen voor de Rijksoverheid elektronisch indienen.

Deze ontwikkeling naar e-factureren is niet alleen gaande in Nederland gaande, maar in alle Europese lidstaten. De Europese richtlijn (2014/55/EU) stelt verplicht dat eind 2018 alle aanbestedende overheidsdiensten e-facturen moeten kunnen ontvangen. In de Nederlandse aanbestedingswet wordt in 2016 opgenomen dat bij nieuwe contracten met leveranciers e-factureren verplicht is (zie