Het Nationaal Multibelanghebbenden Forum e-Factureren

Sinds november 2011 is het Nationaal Multibelanghebbenden Forum e-Factureren ingesteld. Op deze pagina vindt u informatie over de achtergrond, de statuten, deelnemers en de verslagen van de bijeenkomsten.

De informatie op deze website tot stand gekomen met hulp van de voorlopers van dit forum: het Stakeholdersoverleg e-Factureren en de Expertgroep Awareness e-Factureren.

Bij vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat van het forum: jelle.attema@ecp.nl

Aanleiding voor het forum

Het Nationaal Multi-belanghebbenden forum e-factureren (NMBF) is opgericht in 2011 en heeft afgevaardigden in het “European Multi-Stakeholder Forum on Electronic Invoicing“. Het NMBF komt voor