Verslagen van de forumvergaderingen en vergaderstukken

Het Nederlandse Forum komt in principe drie keer per jaar bij elkaar. (Het Europese Forum vergadert maximaal twee keer per jaar).

Zeventiende vergadering van het forum – 15 maart 2016

Zestiende vergadering van het forum – 21 september 2015

Vijftiende vergadering van het forum – 16 maart 2015

Veertiende vergadering van het forum – 1 december 2014

Dertiende vergadering van het forum – 13 oktober 2014

Twaalfde vergadering van het forum – 16 juni 2014

Elfde vergadering van het forum – 18 februari 2014

Vanaf de elfde vergadering zijn de stukken die als “draft” door de Europese commissie werden rondgestuurd, voor zover ze daarna zijn gepubliceerd, terug te vinden op de openbare websites van de Europese Commissie. Neem contact op met het secretariaat wanneer u inzage wilt hebben in de specifieke “draft” die op de agenda staat (jelle.attema@ecp.nl).

Tiende vergadering van het forum – 23 september 2013

 

Negende vergadering van het forum – 18 juni 2013

Achtste vergadering van het forum – 24 april 2013

 

 

Status updates activity groups European forum

Zevende vergadering van het forum – 19 februari 2013

Zesde vergadering van het forum – 22 november 2012

Vijfde vergadering van het forum – 17 september 2012 (update)

Vierde vergadering van het forum – 3 juli 2012

Derde vergadering van het forum – 28 februari 2012

Tweede vergadering van het forum – 29 november 2011

Oprichtingsvergadering van het forum – 5 september 2011

Voorbereidende vergadering van het forum – 30 mei 2011

Disclaimer