Onderstaande leden nemen vanuit hun achterban deel aan het Nederlands Multibelanghebbende Forum E-factureren

Belastingdienst

Ondernemers hebben een degelijke btw-administratie nodig. Daarbij hoort een correcte facturenadministratie. De belastingdienst ziet er op toe dat wordt voldaan de wettelijke facturatie-eisen.

Dienstverlener e-facturen.


ECP (notulen, secretariaat)

ECP is het platform voor overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties om kennis uit te wisselen en samen te werken aan de ontwikkeling van de Nederlandse informatiesamenleving, zoals e-factureren

Exact International Development B.V.

Exact is een aanbieder van financiële en bedrijfssoftware voor kleine en middelgrote bedrijven.

Flowcanto

Flowcanto is een consultancy bedrijf gespecialiseerd in oplossingen voor gestructureerde communicatie (EDI en XML), informatie logistics, e-factureren, e-procurement en administratieve workflows.


GS1 Nederland

GS1 is een onafhankelijke organisatie die standaarden biedt om bedrijfsketens efficiënter te maken.

Dienst Digitale overheid

Stimuleert e-factureren


Ministerie van Economische Zaken (voorzitter, vertegenwoordigt Nederland in het Europese Forum)

Het ministerie stimuleert elektronisch factureren.

Nederland ICT

Nederland ICT is de branchevereniging van 550 IT-, telecom-, internet- en officebedrijven in Nederland.
Nederland ICT zet alle aanwezige expertise en kennis in om de lidbedrijven de beste zakelijke kansen en hoogste kwaliteit dienstverlening te bieden.

Ned. Normalisatie-instituut (NEN)

NEN is al ruim negentig jaar de betrouwbare partner in het opstellen van nationale, Europese en internationale normen. NEN begeleidt het maken van afspraken over producten, werkwijzen en diensten, en publiceert deze.


Ricoh Nederland B.V.

RICOH biedt overal ter wereld documentgerelateerde diensten, adviezen, software en apparatuur voor bedrijven aan.

Royal Bank of Schotland

RBS levert producten en diensten op het gebied van financiering, transacties en risk management voor grote bedrijven, financiële instellingen, publieke instellingen en NGO’s

Silverback – Platform e-Factureren

Als onderdeel van de Stichting Waarborg E-factureren stimuleert het platform de adoptie van e-factureren, door middel van SAMEN+WERKEN, KENNIS+DELEN, INFORMATIE+VERSPREIDEN en MARKT+BEWERKEN.

 

 


SRA

Met praktische en strategische ondersteuning versterkt SRA de bedrijfsvoering van de 370 aangesloten accountants- en advieskantoren. Door de bundeling van kennis en ervaring kunnen SRA-kantoren ondernemers optimaal helpen en adviseren.

 

 

Storecove

Als Accespoint op het Europese Peppol netwerk helpen wij bedrijven en overheden met het verzenden en ontvangen van elektronische facturen (UBL).

Dankzij lichte aansluitingen zijn deelnemers snel live.

 

 

 

TNO

TNO is een onafhankelijke onderzoeksorganisatie met als doel een belangrijke bijdrage te leveren aan de concurrentiekracht van bedrijven en organisaties, aan de economie en aan de kwaliteit van de samenleving als geheel.


Twinfield International B.V.

Twinfield is een aanbieder van online boekhouden.

Vereniging Nederlandse Gemeenten

De VNG staat voor kracht en kwaliteit van het lokaal bestuur. De VNG ondersteunt gemeenten bij hun verdere ontwikkeling tot eerste overheid, de overheid die het dichtst bij burgers en bedrijven staat.

VNO-NCW en MKB-Nederland

VNO-NCW en MKB-Nederland vormen een lobby-organisatie die zich sterk maakt voor een goed ondernemings- en investeringsklimaat en de gemeenschappelijke belangen van het Nederlandse bedrijfsleven behartigt op zowel nationaal als internationaal niveau.


Disclaimer