Onderzoeken e-Factureren

Deze pagina bevat een aantal onderzoeken en rapportages over het gebruik van e-factureren.

E‑factureren is het opstellen, verzenden en ontvangen van facturen in een gestructureerde elektronische vorm die automatische en elektronische verwerking ervan mogelijk maakt. E‑facturen zijn opgemaakt in een standaardformaat (bijvoorbeeld EDI, XML of UBL), en kunnen direct en volledig geautomatiseerd worden uitgewisseld door elektronische systemen van bedrijven onderling of via systemen van dienstverleners. Digitale facturen zijn in feite papieren facturen in een digitale vorm(bestand). Deze kunnen niet volledig automatisch verwerkt worden in het boekhoudingssysteem van de ontvanger. Een voorbeeld is: e‑mail met een PDF-bijlage.

Voordelen van e‑factureren

Gebruik van e-factureren

Zowel het aantal bedrijven dat in 2012 e‑facturen verzond als het aantal bedrijven dat e‑facturen ontving lag in Nederland onder het EU-gemiddelde [CBS].

Er zijn reeds voldoende laagdrempelige oplossingen voor het MKB beschikbaar in de markt, deze zijn echter niet altijd goed vindbaar voor bedrijfsleven en overheden (quickscan e-factureeroplossingen).

Richtlijn e-factureren

Andere (EU) landen maken er momenteel werk van en zelfs de Europese Commissie en het Europees Parlement maken zich hard voor een efficiëntere ‘procurement’ (aanschaf van goederen en diensten door overheden). Zo is begin dit jaar de richtlijn e‑factureren bij overheidsopdrachten aangenomen . Deze richtlijn verplicht alle aanbestedende diensten (en dus overheden) in de EU om uiterlijk november 2018 e‑facturen te kunnen ontvangen en verwerken, volgens een door CEN vast te stellen EU-norm. CEN is de Europese standaardisatieorganisatie op gebied van ICT. (De richtlijn: 16-OJ_JOL_2014_133_R_0001_EN_TXT en 17-OJ_JOL_2014_133_R_0001_NL_TXT)

 

Disclaimer