e-Factureren voor Accountants- en Administratiekantoren.

Naar verwachting zult u als accountant de komende jaren steeds vaker te maken krijgen met e-factureren. In eerste instantie in uw rol van adviseur: wanneer bedrijven en organisaties u vragen te adviseren over het verzenden, ontvangen en verwerken van elektronische facturen.

U zult dan tekst en uitleg moeten geven over de impact op de administratieve organisatie en interne beheersing en over de fiscale eisen, want die zijn er ondanks de vereenvoudiging nog steeds. Daarnaast zullen elektronische facturen ook invloed hebben op de wijze waarop u uw werkzaamheden uitvoert, zowel in de administratieve dienstverlening als in de samenstelpraktijk.

Deze pagina helpt accountants- en administratiekantoren op weg te beslissen hoe e-factureren het beste ingezet kan worden, passend bij de eigen organisatie en zodat het bijdraagt aan een efficiënte en doelmatige bedrijfsvoering.

Relevante bronnen voor u of uw klanten zijn:

Impact van e-factureren voor de Administratieve Organisatie

E-factureren voor accountants- en administratiekantoren (2009): deze publicatie behandelt de impact van e-factureren voor de administratieve organisatie in zijn algemeenheid. Veranderd sinds 2009 is de context voor e-factureren, zoals boven geschetst.

Handreiking voor de controlepraktijk

Deze webpagina over e-invoicing bevat informatie over compliance en de controlepraktijk, met name:

  • Een introductie op compliance en e-factureren (ftp://ftp.cen.eu/CWA/CEN/eInv/CWA_16460.pdf)
  • Een praktische tool,  speciaal ontwikkeld voor de controlepraktijk:  Compliance Guidelines e-factureren.  Dit is een tool waarmee u, afgestemd op uw klant, alle voor controle en advies relevante aspecten in kaart brengt. De praktische voorbeelden zijn wellicht soms al gedateerd, vanwege de snelle technische ontwikkelingen. De aanpak is nog steeds relevant. Vergeet niet de taalinstelling (rechtsboven, Nederlands).

Archiveren

Het zodanig bewaren van een document, op papier of digitaal, dat het bewijskracht heeft en blijft houden wordt behandeld in de publicatie bewaren-bewijzen.nl (online handleiding voor de archiveren van digitale documenten). Uitgangspunt is dat een digitaal of fysiek document zelden zelf bewijskracht heeft: er zijn altijd bewijsstukken nodig die de authenticiteit (herkomst) en integriteit (onveranderd) van aantonen en, bij BTW afhandeling, de stukken die aantonen dat een transactie echt heeft plaatsgevonden. Naast de facturen zelf kunnen dat audittrails zijn van dienstverleners, die bestanden hebben geconverteerd of gecontroleerd, de auditfiles van boekhoudpakketten, e-mails, pak- en orderbonnen, (digitale) bankafschriften enz..

Belastingdienst

Meer informatie over e-factureren vindt u bij:

  • e-factureren en de Belastingdienst (regels voor e-factureren)
  • Ondernemersplein (overzicht van fiscale, juridische en financiele aspecten van e-factureren)

Europese context van e-factureren

Disclaimer